Windenergie: voor- en nadelen

Windenergie is een groene en duurzame energiebron. Deze vorm van energie is erg milieuvriendelijk, omdat er geen fossiele brandstoffen aan te pas komen. Naast de grote windturbines langs snelwegen of kanalen, bestaan er ook kleine windmolens voor particulier gebruik. In dit artikel vind je een overzicht van alle voor- en nadelen van windenergie.

Voordelen van windenergie

Fossiele brandstoffen zijn vervuilend en worden bovendien steeds schaarser. Door windenergie te kiezen, draag je dus je steentje bij aan het milieu.

+ Bovendien wordt er – in tegenstelling tot bij aardgas, steenkool of olie – geen CO2 uitgestoten.

+ Met windenergie ben je niet afhankelijk van energieleveranciers en hun variërende prijzen.

Wind is een onuitputtelijke energiebron.

Windmolens kunnen werkelijk overal geplaatst worden, ook in afgelegen gebieden.

 

windenergie

Wat zijn de nadelen van windenergie?

Naast de vele voordelen, zijn er ook enkele belangrijke nadelen die veel mensen afschrikken:

– Windmolens creëren horizonvervuiling, vooral de grote modellen. Deze nemen erg veel plaats in beslag, waardoor ze zeer opvallend in het landschap aanwezig zijn.

Daarnaast produceren windturbines veel lawaai door de generator en de beweging van de rotorbladen. Bij de modernste modellen is de geluidsoverlast weliswaar beperkter (onhoorbaar op circa 250 meter afstand).

– Wind zelf mag dan wel gratis zijn, de opgewekte windenergie kost – rekening houdend met de levensduur en kostprijs van de installatie –  tot wel drie keer meer dan gewone stroom. Deze hoge prijs wordt momenteel nog gecompenseerd door subsidies.

– Windturbines produceren eigenlijk relatief weinig energie, zeker in verhouding tot hun dure aankoopprijs. Zonnepanelen zijn verhoudingsgewijs nog veel voordeliger.

– De windmolens zijn soms onbetrouwbaar, omdat er niet altijd voldoende wind is.