http://www.futuras.nl/wp-content/uploads/2011/11/fabriek1.jpg

Rijke landen stellen klimaatdeal uit

De klimaattop in Durban moet nog beginnen, maar lijkt nu al op niets uit te lopen: diverse landen stellen een deal uit.

Onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan en Engeland zouden ervoor kiezen om dit jaar nog geen klimaatdeal te sluiten. Een deal zou er pas op zijn vroegst in 2016 komen en deze wordt dan pas in 2020 actief.

Kyoto-protocol
Slecht nieuws, want dat betekent dat het klimaat zeker een jaar of acht niet onder de wetgeving valt. Het huidige klimaatprotocol – het Kyoto-protocol – is geldig tot 2012. Tijdens diverse klimaattoppen is gewerkt aan een nieuw protocol, maar zonder resultaat. En nu lijken diverse landen de handdoek in ieder geval voorlopig in de ring te gooien.

Arme landen
Ontwikkelingslanden – die over het algemeen het hardst worden getroffen door het veranderende klimaat – zijn daar woedend over. Zij willen spijkers met koppen slaan. Ze weten zich gesteund door tal van wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat er zo spoedig mogelijk acties moeten worden ondernomen om de klimaatverandering binnen de perken te houden.

Over klimaatverandering
Wat weten we wel en wat weten we niet? Lees het hier!

Beperken
De doelstelling is altijd geweest om de opwarming van de aarde te beperken. De opwarming mocht hooguit 2 graden Celsius bedragen. Meer niet. Alleen op die manier kunnen extreme veranderingen op aarde (extreem weer, sterke zeespiegelstijging, enzovoort) worden voorkomen. Wetenschappers wijzen erop dat die doelstelling zeker niet gehaald gaat worden als landen een nieuw klimaatprotocol voor zich uit blijven schuiven.

Ieder voor zich?
Anderen hebben goede hoop dat landen individueel (en dus niet zozeer onder een internationaal protocol) gaan proberen om de uitstoot en dus het veranderende klimaat te beperken. Maar dat lijkt ijdele hoop. Vorig jaar werd bijvoorbeeld wereldwijd vijf procent meer CO2 uitgestoten. Ondanks het feit dat we in een zeer ernstige recessie zitten.

De kwestie komt ongetwijfeld aan bod in Durban. Landen zullen het dan eens moeten worden over het moment waarop een nieuw klimaatprotocol wordt ondertekend en van kracht wordt.There are no comments

Add yours