http://www.futuras.nl/wp-content/uploads/2012/02/boom7.jpg

Gaan plastic bomen de wereld redden?

Een kunstmatige boom die meer CO2 uit de lucht haalt en het ook nog eens recyclet: klinkt als een goed idee, toch?

Beter goed gejat dan slecht verzonnen, moeten wetenschappers hebben gedacht toen ze een succesformule uit de natuur ‘jatten’. Al eeuwenlang doen bomen en planten voortdurend hetzelfde trucje. Ze halen koolstofdioxide uit de lucht en zetten het om in nuttige stofjes: suikers bijvoorbeeld.

Probleem
Houd dat in het achterhoofd terwijl u het volgende probleem overdenkt: wij mensen produceren teveel CO2 en eigenlijk zou er meer van dat goedje uit de lucht gehaald moeten worden. De oplossing? Nieuwe bossen aanplanten? Dat is een optie, maar er is nog een andere manier waarop de mensheid werkelijk het heft in handen kan nemen. De ingrediënten? Een plastic boom, CO2 en een hoop creativiteit.

Hoeveel?
Een ‘boom’ met een hoogte van negentig meter en een breedte van 55 meter kan in een jaar tijd 90.000 ton CO2 uit de lucht halen. Dat is ongeveer evenveel CO2 als 15.000 auto’s jaarlijks uitstoten.

De oplossing?
Onderzoeker Klaus Lackner van de Columbia University en zijn collega’s hebben een soort plastic ontwikkeld dat net als bomen in staat is om CO2 op te nemen. Natuurlijk heeft de kunstmatige boom van Lackner een streepje voor op de echte boom. Zo kan deze duizend keer meer CO2 opnemen. En de kunstmatige boom gebruikt de CO2 niet voor eigen energiebehoeften, maar kan de CO2 weer ter beschikking stellen aan de mens.

Hoe dan?
Er zijn tal van mogelijkheden. Zo kan aan de verzamelde koolstofmoleculen waterstof worden toegevoegd: belangrijke bestanddelen van brandstoffen. Natuurlijk leveren die brandstoffen bij verbranding weer CO2 op, maar dat haalt de boom weer uit de lucht en dus is het cirkeltje rond. Zo wordt benzine dus bijna een hernieuwbare bron van energie! Natuurlijk is het ook mogelijk om de CO2 onder de grond op te slaan. Maar dat zou een gemiste kans zijn.

Energie
De boom verbruikt natuurlijk ook wat energie om CO2 op te slaan. Toch levert de boom al met al meer energie op dan deze verbruikt. De kunstmatige bomen verbruiken ook water: het is nodig om de CO2 te absorberen en weer uit de ‘boom’ te halen. Maar Lackner benadrukt dat het verbruik van water wel meevalt: een echte boom zou honderd keer zoveel water verbruiken.

Verkopen
Ook de industrie zou baat kunnen hebben bij het gevangen CO2. Talloze fabrieken kunnen het namelijk goed gebruiken. Bijvoorbeeld om frisdrank te maken of om algen te laten groeien voor biobrandstof. De CO2 die de kunstmatige boom verzamelt, kan dus weer verkocht worden. Zo verdient de boom zichzelf weer terug.

Investeren
De methode van Lackner klinkt misschien als toekomstmuziek, maar dat hoeft het niet te zijn. Met het oog op de technologie zijn we er al. Maar dat wil niet zeggen dat we straks op elke hoek van de straat zo’n plastic boom aan gaan treffen. Er moet namelijk wel eerst in geïnvesteerd worden.

Het idee om CO2 uit de lucht te halen, is niet nieuw. Vaak wordt echter gesteld dat het een te dure procedure is. Lackner wil daar niets van weten. Wanneer hij erin slaagt om de plastic bomen betaalbaar te houden en op grote schaal te produceren dan behoort het vangen van CO2 die we gisteren of honderd jaar geleden in de lucht brachten tot de mogelijkheden. We kunnen als het ware teruggaan in de tijd en de inschattingsfouten die we vanaf de Industriële Revolutie hebben gemaakt, herstellen. Maar dat vraagt om een hoop geld en bovenal een hoop vertrouwen in de methode. Om de CO2 die we vandaag de dag uitstoten, uit de lucht te halen, zijn naar schatting al 60 miljoen van deze bomen nodig. Lackner zet ondanks die indrukwekkende cijfers gewoon door: hij werkt nu aan een prototype. Of de bomen straks echt in parken te vinden zullen zijn? Dat hangt ervan af of overheden en bedrijven bereid zijn om te investeren in deze plastic bomen. Maar zo’n wild idee achter de hand hebben, lijkt in ieder geval geen kwaad te kunnen.There are 9 comments

Add yours
    • Tim Kraaijvanger

      Omdat er nog veel in Google wordt gezocht op Futuras. Helaas is het wel afgesloten. Groene berichtgeving krijgt voortaan een plekje op Scientias.


Post a new comment